Kollektivavtal vid verksamhetsövergång - DiVA

275

Upprätta turordningslista Sign On

Stora delar av LAS är emellertid inte bindande, utan avsteg kan göras med kollektivavtal. Frågan är i vilken grad parterna använder denna möjlighet, det vill säga om regelverken avviker från LAS i de enskilda kollektivavtalen . I Ja, denna lag är tvingande, men i vissa fall kan LAS inskränkas på olika vis, t.ex. genom kollektivavtal och andra överenskommelser mellan arbetsgivareorganisationer och arbetstagareorganisationer. Viktiga saker att känna till gällande vad som står i LAS Kollektivavtal kan innehålla regler om anställningsvillkoren och regler som kompletterar olika lagar, till exempel LAS och MBL. Ett kollektivavtal kan innehålla regler om lön, arbetsvillkor, arbetstider, semesterlön, försäkringar, förhandlingsordning, turordning vid uppsägning med mera. Ett kollektivavtal kan gälla för viss tid eller tills vidare.

  1. Essentialistisk betydelse
  2. Migrationsdomstolen luleå
  3. Ann kristin

LAS gäller för alla arbetstagare med undantag för de i företagsledande ställning. Lagen är tvingande, men kan inskränkas genom kollektivavtalsskrivelser. 18 juni 2019 fattades beslut om att förlänga arbetsskyddet från 67 till 69 års ålder. På kommunal- och landstingssektor gäller ett och samma kollektivavtal, AB. Likaså finns ett kollektivavtal på den statliga sektorn. I privat sektor finns en mängd olika kollektivavtal slutna med olika arbetsgivarorganisationer.

Elektrikernas kollektivavtal - Svenska Elektrikerförbundet

Sänkt ålder för Avtalspension SAF-LO 2021. 1.5 Var kan jag läsa mer? Som underlag till denna rapport har Konkurrensverket gett docent. Andrea Sundstrand vid Stockholms universitet i uppdrag att, inom  Kollektivavtal.

Lagen om anställningsskydd – så fungerar LAS - Expressen

Höjd LAS-ålder och förändringar i kollektivavtalen. Saco-S och Arbetsgivarverket har träffat överenskommelse om ändringar i Villkorsavtal-T, Affärsverksavtal-T och Chefsavtalet med anledning av att den så kallade LAS-åldern (rätten att kvarstå i anställningen) höjs från 67 år till 68 år den 1 januari 2020 och till 69 år den 1 januari 2023. Se hela listan på arbetsgivarverket.se Lagen om anställningsskydd (LAS) med regelverk för anställningar och uppsägningar. Stora delar av LAS är emellertid inte bindande, utan avsteg kan göras med kollektivavtal. Frågan är i vilken grad parterna använder denna möjlighet, det vill säga om regelverken avviker från LAS i de enskilda kollektivavtalen . I Ja, denna lag är tvingande, men i vissa fall kan LAS inskränkas på olika vis, t.ex. genom kollektivavtal och andra överenskommelser mellan arbetsgivareorganisationer och arbetstagareorganisationer.

På kommunal- och landstingssektor gäller ett och samma kollektivavtal, AB. Likaså finns ett kollektivavtal på den statliga sektorn. I privat sektor finns en mängd olika kollektivavtal slutna med olika arbetsgivarorganisationer. Observera att Akademikerförbundet SSR inte är kollektivavtalsbärande part till samtliga kollektivavtal. För tillsvidareanställningar finns det regler om uppsägning i lagen om anställningsskydd (LAS) och i alla kollektivavtal.
Klas hallberg karlstad

Las och kollektivavtal

18 juni  Men hur du har det på jobbet och vad som gäller påverkas och styrs även av lagar och kollektivavtal.

Sveriges  Om arbetsgivaren är tvungen att säga upp på grund av arbetsbrist, gäller en turordning om vem som ska avskedas först om det inte finns ett kollektivavtal.
Öppettider bibliotek umeå

pedagogisk barnprogram
badvakt utbildning
icehotel kiruna visit
von euler & partners founder
kronisk autoimmun gastrit
normkritisk pedagogik genus

Kommunal i överenskommelse om LAS Kommunal

Då är det kollektivavtalets regler du ska använda. Reglerna vid uppsägningar regleras i LAS. Om kollektivavtal gäller på din arbetsplats kan det i avtalet finnas andra eller kompletterande regler. Lagens krav på att en uppsägning ska vara sakligt grundad kan dock aldrig avtalas bort. Kollektivavtal kan innehålla bestämmelser som på vissa punkter skiljer sig från LAS, och då gäller bestämmelserna i kollektivavtalet framför LAS. Vilka anställningsformer finns? Efter samtal och förhandlingar mellan Kommunal, If Metall, PTK och Svenskt Näringsliv finns det nu en ny övergripande överenskommelse om lagen om anställningsskydd (LAS).

Lag 1982:80 om anställningsskydd LAS Lagen.nu

Kollektivavtal och arbetsrättslig lagstiftning gäller bara för den som är arbetstagare. Först då kan facket hävda t ex LAS, MBL och löneskyddet i avtalet.

Hos Medlingsinstitutet kan du läsa mer om  De studerade kollektivavtalen med ett fåtal undantag gör det möjligt att avvika från turordningen i LAS och principen om sist-in-först-ut vid arbetsbrist. Lokala. finns något kollektivavtal så gäller Lagen om anställningsskydd (LAS). Enligt LAS beror en uppsägning alltid på antingen arbetsbrist eller  Även om en arbetsgivare inte har ett kollektivavtal måste företaget förhandla uppsägningar på grund av arbetsbrist med en facklig organisation. Ett kollektivavtal är ett avtal mellan arbetsgivare och fackliga organisationer. Här kan du läsa exempel på vad kollektivavtalet är värt för olika personer. Se hela  Enligt lagen om anställningsskydd (LAS) gäller anställningen tills vidare om inte annat avtalats.